Smärtskola höst 2019

Lider du av långvarig smärta? I vår smärtskola får du, under vägledning av två legitimerade fysioterapeuter, verktyg för att bättre förstå din smärta samt hjälp att minska din smärtupplevelse. Då du som patient är expert på just din smärta kommer innehållet i skolan anpassas efter dina behov samt gruppens målsättning.

Smärtskolan består av fyra grupptillfällen där teori blandas med workshops och diskussion. Skolan ska ses som ett komplement till din ordinarie behandlingsplan hos fysioterapeut.

Smärtskolan startar torsdag 7/11 kl. 16:00

För mer information och anmälan, kontakta:

Leg. Fysioterapeut Joakim Arnmark
joakim@sthlmkirorehab.se

Leg. Fysioterapeut Pontus Fabricius
pontus@sthlmkirorehab.se

Gravidrehab

Under hösten har vi en öppen gravidrehab-grupp på tisdagar kl. 16:00-16:45. Gruppen vänder sig till dig som är i behov av stärkande träning under eller efter en graviditet. Leg fysioterapeut Alexandra Granqvist håller i gruppen, totalt 5 tillfällen. Innan gruppstarten behöver du boka in ett enskilt besök hos fysioterapeut Alexandra för bedömning.

Anmälan och frågor skickas till:

Leg Fysioterapeut Alexandra Granqvist
alexandra@sthlmkirorehab.se

Receptionen
tidsbokningen@sthlmkirorehab.se

Medicinsk yoga

Mediyoga innefattar mjuka kroppsövningar, sittande på golv eller stol samt liggande på matta på golvet. Yogan fokuserar kring andningsövningar, koncentrationstekniker, djupavslappning och meditation. Målet är att hitta effektiva och medvetna metoder som sedan kan användas för eget bruk.

Under 8 tillfällen, á 60 min, utövas enkla men kraftfulla övningar där du lär dig andningstekniker som minskar stress och ger avspänning. Det ökar även din rörlighet och cirkulation. Lediga kläder är bäst att träna i, generellt blir du inte blir svettig av träningen.

Nya startdatum för mediyoga är:
Onsdag 23 oktober kl. 16:00
Torsdag 31 oktober kl. 16:00

För mer info maila:

Leg Fysioterapeut Jimmy Englund
jimmy@sthlmkirorehab.se

Leg Fysioterapeut Cecilia Nilsson
cecilia@sthlmkirorehab.se

Tidsbokningen
tidsbokningen@sthlmkirorehab.se

Balansgruppen startar onsdag 20 november

Nytt startdatum för balansgruppen är onsdag 20 november mellan kl. 11-12. Gruppen riktar sig till dig med balanssvårigheter som medför ökad fallrisk. Totalt 8 tillfällen. Leg. fysioterapeut Lynn Carlsson leder gruppen tillsammans med leg. arbetsterapeut Cecilia Larsson.

För intresseanmälan, maila: 

Leg Fysioterapeut Lynn Carlsson
lynn@sthlmkirorehab.se

Leg Arbetsterapeut Cecilia Larsson
cecilia.l@sthlmkirorehab.se

Tidsbokningen
tidsbokningen@sthlmkirorehab.se

Artrosskola startar i november

Till hösten kommer en ny omgång av Artrosskolan att dra igång. Skolan hålls tisdagar och torsdagar mellan 11.00-12.00 och leds av Fysioterapeut Cecilia Nilsson och Arbetsterapeut Cecilia Larsson. Skolan inleds med fyra teoritillfällen och därefter ett antal träningstillfällen.

För att delta i skolan skall du först ha träffat en av terapeuterna på ett enskilt besök.

Nytt startdatum är tisdag 5 november kl. 11:00.

För frågor, intresseanmälan och bokning, kontakta:

Leg Fysioterapeut Cecilia Nilsson
cecilia@sthlmkirorehab.se

Leg Arbetsterapeut Cecilia Larsson
cecilia.l@sthlmkirorehab.se

Tidsbokningen
tidsbokningen@sthlmkirorehab.se

Löp clinic

Löp clinic vänder sig till dig med löpskador eller annan problematik förknippat med löpning. För att delta i denna grupp måste en medicinsk bedömning gjorts av en fysioterapeut på kliniken. I gruppen ser vi över höftens position, hållning, armpendling och slagfrekvens. Viss del av rehabiliteringen är löpning.

Gruppen hålls varannan vecka på tisdagar, en timme per tillfälle. Däremellan rekommenderas egen rehabträning. Gruppen är ett komplement till den rehabträning du bedriver med din ordinarie fysioterapeut. Anmälan sker i receptionen.

För intresseanmälan och bokning, kontakta:

Leg fysioterapeut Jimmy Englund
jimmy@sthlmkirorehab.se

Tidsbokningen
tidsbokningen@sthlmkirorehab.se

IBS-skola hösten 2019

Din mage påverkas av det du äter, men också av stress på olika sätt. Under IBS-skolan går vi igenom en ny typ av kostbehandling kombinerat med introduktion i stresshantering och avslappning. Kostbehandlingen bygger på en ny vetenskapligt beprövad metod, som hjälper ca 80 % av personer med IBS.

Du får teoretisk information om diagnos, behandling och kostråd samt teori och praktik kring att hantera stress i vardagen. Målet är att ge dig med IBS verktyg för symtomlindring och en ökad livskvalitet.

Tre nya gruppstarter av IBS-skolan kommer under hösten:
Måndag 21 oktober kl. 16:00
Tisdag 12 november kl. 16:00
Måndag 18 november kl. 16:00

För mer info och anmälan, maila:

Leg dietist Lina Bokström
lina@sthlmkirorehab.se

Tidsbokningen
tidsbokningen@sthlmkirorehab.se

Stressföreläsning

Nästa tillfälle för stressföreläsning är tisdag 10 december kl. 16:00. Föreläsningen leds av leg fysioterapeut Cecilia Nilsson. Stressföreläsningen riktar sig till dig som upplever stress i vardagen och som önskar fördjupad kunskap om stressens inverkan på kropp och psyke samt metoder för att hantera stress. Föreläsningen pågår cirka 90 minuter och är vid ett tillfälle. För att anmäla dig till föreläsningen ska först en medicinsk bedömning göras hos fysioterapeut eller arbetsterapeut på kliniken.

Anmäl dig genom att maila:

Leg fysioterapeut Cecilia Nilsson
cecilia@sthlmkirorehab.se

Tidsbokningen
tidsbokningen@sthlmkirorehab.se

Miljöpolicy

På Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik arbetar vi tillsammans:

  • För en långsiktigt hållbar miljö som främjar människors hälsa.

  • För minimal negativ miljöpåverkan genom att hushålla med naturens resurser och sätta miljömål som bidrar till minskad miljöbelastning.

  • För att ha ett effektivt materialutnyttjande, minska användningen av energi och vatten, avfallsminimera, använda så få engångsprodukter som möjligt samt begränsa utsläppen från transporter och resor.

  • För att uppfylla gällande miljölagstiftning och andra krav som vi har avtalat om.

Vid verksamhetsförändringar, investeringar och framtidsbeslut tas hänsyn till miljön i beaktande.

Varje år miljödiplomeras verksamheten och i samband med diplomeringen ses rutiner över och mål följs upp.

Integritetspolicy

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Hos oss på Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik värnar vi om våra patienters personliga integritet. Detta gör vi genom informationssäkerhet, säkra datasystem och restriktiv användning av personuppgifter. Vi eftersträvar trygg och säker hantering av dina personuppgifter.

Som vårdgivare är vi enligt Patientdatalagen skyldig att föra journal och dokumentera den vård som bedrivs. Detta görs i din patientjournal av ansvarig vårdgivare. Dina personuppgifter kan även användas i andra syften som exempelvis administration av din vård, ekonomiska transaktioner, för utveckling och kvalitetssäkring av vården samt planering, utvärdering och verksamhetsutveckling. Syftet är att ge en god och säker vård.

Personuppgiftsansvar och biträdesavtal
Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik är en privat vårdgivare och som därmed är personuppgiftsansvarig över behandlingen av dina personuppgifter. Detta oavsett om vi anlitar s.k. personuppgiftsbiträden som exempelvis underleverantörer eller IT-tjänsteleverantörer. För att vi ska kunna lämna ut personuppgifter till våra underleverantörer skrivs alltid personuppgiftsbiträdesavtal. Om personuppgiftsbiträdet upphör med behandling ska alla personuppgifter återbördas till Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik.

Tystnadsplikt och sekretess
Inom sjukvården råder tystnadsplikt och sekretess. Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik reglerar vem som ser dina personuppgifter genom behörighetssystem. Endast personal som behöver dina uppgifter för att kunna bedriva god och säker vård har tillgång till dem. Information om vem som har tagit del av information loggas i systemen och kan spåras i efterhand.  

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud på Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik är Ulrika Sydhoff. Har du frågor rörande behandling av dina personuppgifter går det bra att kontakta dataskyddsombudet, ulrika@sthlmkirorehab.se.

Dina rättigheter gällande dina personuppgifter och registerutdrag
Du som inskriven patient hos oss har rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har sparade om dig, varför vi behandlar dem, lagringstid samt vilken vårdpersonal som har tillgång till dem. Våra register gallras kontinuerligt så att endast aktuella personuppgifter finns lagrade samt sådant som måste sparas i arkiveringsförpliktelse. Patientjournaler sparas enligt Patientdatalagen i minst 10 år.

Du är välkommen att lämna en muntlig eller skriftlig begäran om ett registerutdrag. Dessa skickas till din folkbokföringsadress inom en månad. I registerutdraget ser du vilka personuppgifter vi har sparade, ändamålet med behandlingen, vilka personer som har åtkomst till dem samt lagringstid.

Du kan även begära ut kopior på dina journaler. Det gör du enklast genom att lägga ett ärende via klinikens kontaktkort på 1177.se där du väljer ”begär journalkopior”. Journalerna skickas då till din folkbokföringsadress alternativt hämtas ut i vår reception efter legitimationskontroll.

Som vårdgivare lyder vi under ett antal nationella lagar och förordningar som kompletterar EU:s dataskyddsförordning GDPR. Dessa är Patientdatalagen, Bokföringslagen, Arkivlagen och Socialstyrelsens författning ”Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården”. Detta gör att rätten till radering måste prövas vid varje enskild inkommen begäran till oss. Om du önskar att en journal helt eller delvis ska tas bort kontaktar du Inspektionen för vård och omsorg, IVO.