Medicinsk yoga

Mediyoga innefattar mjuka kroppsövningar, sittande på golv eller stol samt liggande på matta på golvet. Yogan fokuserar kring andningsövningar, koncentrationstekniker, djupavslappning och meditation. Målet är att hitta effektiva och medvetna metoder som sedan kan användas för eget bruk.

Under 8 tillfällen, á 60 min, utövas enkla men kraftfulla övningar där du lär dig andningstekniker som minskar stress och ger avspänning. Det ökar även din rörlighet och cirkulation. Lediga kläder är bäst att träna i, generellt blir du inte blir svettig av träningen.

Nya startdatum för mediyoga är:

Onsdag 28 augusti kl. 16:00
Torsdag 5 september kl. 16:00

För mer info maila:

Leg Fysioterapeut Jimmy Englund
jimmy@sthlmkirorehab.se

Leg Fysioterapeut Cecilia Nilsson
cecilia@sthlmkirorehab.se

Tidsbokningen
tidsbokningen@sthlmkirorehab.se

Balansgruppen tar sommaruppehåll

Under sommaren tar vår populära balansgrupp uppehåll. Planerad ny start blir i slutet av augusti, exakt datum är i skrivande stund inte bestämt. Balansgruppen är en öppen, fortlöpande grupp på onsdagar mellan kl. 11-12. Gruppen riktar sig till dig med balanssvårigheter som medför ökad fallrisk. Leg fysioterapeut Lynn Carlsson leder gruppen tillsammans med leg arbetsterapeut Cecilia Larsson.

För intresseanmälan, maila: 

Leg Fysioterapeut Lynn Carlsson
lynn@sthlmkirorehab.se

Leg Arbetsterapeut Cecilia Larsson
cecilia.l@sthlmkirorehab.se

Tidsbokningen
tidsbokningen@sthlmkirorehab.se

Löp clinic

Löp clinic vänder sig till dig med löpskador eller annan problematik förknippat med löpning. För att delta i denna grupp måste en medicinsk bedömning gjorts av en fysioterapeut på kliniken. I gruppen ser vi över höftens position, hållning, armpendling och slagfrekvens. Viss del av rehabiliteringen är löpning.

Gruppen hålls varannan vecka på tisdagar, en timme per tillfälle. Däremellan rekommenderas egen rehabträning. Gruppen är ett komplement till den rehabträning du bedriver med din ordinarie fysioterapeut. Anmälan sker i receptionen.

För intresseanmälan och bokning, kontakta:

Leg fysioterapeut Jimmy Englund
jimmy@sthlmkirorehab.se

Tidsbokningen
tidsbokningen@sthlmkirorehab.se

KOL-skola

En ny omgång av KOL-skolan kommer att starta under hösten 2019. Skolan leds av leg fysioterapeut Elin Börjesson och leg arbetsterapeut Cecilia Larsson. Skolan kommer att hållas på tisdagar och torsdagar kl. 10:00-11:00, totalt 12 tillfällen.

För mer information och/anmälan, kontakta:

Leg fysioterapeut Elin Börjesson
elin@sthlmkirorehab.se

Leg arbetsterapeut Cecilia Larsson
cecilia.l@sthlmkirorehab.se

Tidsbokningen
tidsbokningen@sthlmkirorehab.se

IBS-skola tillbaka i höst 2019

Din mage påverkas av det du äter, men också av stress på olika sätt. Under IBS-skolan går vi igenom en ny typ av kostbehandling kombinerat med introduktion i stresshantering och avslappning. Kostbehandlingen bygger på en ny vetenskapligt beprövad metod, som hjälper ca 80 % av personer med IBS.

Du får teoretisk information om diagnos, behandling och kostråd samt teori och praktik kring att hantera stress i vardagen. Målet är att ge dig med IBS verktyg för symtomlindring och en ökad livskvalitet.

Ny gruppstart av IBS-skolan är tisdag 3 september kl. 16:00.

För mer info och anmälan, maila:

Leg dietist Lina Bokström
lina@sthlmkirorehab.se

Tidsbokningen
tidsbokningen@sthlmkirorehab.se

Stressföreläsning

Nästa tillfälle för stressföreläsning blir under hösten 2019. Föreläsningen leds av leg fysioterapeut Cecilia Nilsson. Stressföreläsningen riktar sig till dig som upplever stress i vardagen och som önskar fördjupad kunskap om stressens inverkan på kropp och psyke samt metoder för att hantera stress. Föreläsningen pågår cirka 90 minuter och är vid ett tillfälle. För att anmäla dig till föreläsningen ska först en medicinsk bedömning göras hos fysioterapeut eller arbetsterapeut på kliniken.

Anmäl dig genom att maila:

Leg fysioterapeut Cecilia Nilsson
cecilia@sthlmkirorehab.se

Tidsbokningen
tidsbokningen@sthlmkirorehab.se

Artrosskola startar i september

Till hösten kommer en ny omgång av Artrosskolan att dra igång. Skolan hålls tisdagar och torsdagar mellan 11.00-12.00 och leds av Fysioterapeut Elin Börjesson och Arbetsterapeut Cecilia Larsson. Skolan inleds med fyra teoritillfällen och därefter ett antal träningstillfällen.

För att delta i skolan skall du först ha träffat en av terapeuterna på ett enskilt besök.

Nytt startdatum är tisdag 10 september kl. 11:00.

För frågor, intresseanmälan och bokning, kontakta:

Leg Fysioterapeut Elin Börjesson
elin@sthlmkirorehab.se

Leg Arbetsterapeut Cecilia Larsson
cecilia.l@sthlmkirorehab.se

Tidsbokningen
tidsbokningen@sthlmkirorehab.se

Miljöpolicy

På Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik arbetar vi tillsammans:

  • För en långsiktigt hållbar miljö som främjar människors hälsa.

  • För minimal negativ miljöpåverkan genom att hushålla med naturens resurser och sätta miljömål som bidrar till minskad miljöbelastning.

  • För att ha ett effektivt materialutnyttjande, minska användningen av energi och vatten, avfallsminimera, använda så få engångsprodukter som möjligt samt begränsa utsläppen från transporter och resor.

  • För att uppfylla gällande miljölagstiftning och andra krav som vi har avtalat om.

Vid verksamhetsförändringar, investeringar och framtidsbeslut tas hänsyn till miljön i beaktande.

Varje år miljödiplomeras verksamheten och i samband med diplomeringen ses rutiner över och mål följs upp.

Integritetspolicy

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Hos oss på Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik värnar vi om våra patienters personliga integritet. Detta gör vi genom informationssäkerhet, säkra system och restriktiv användning av personuppgifter. Vi eftersträvar trygg och säker hantering av dina personuppgifter.

Som vårdgivare är vi enligt Patientdatalagen skyldig att föra journal och dokumentera den vård som bedrivs. Detta görs i din patientjournal av ansvarig vårdgivare. Dina personuppgifter kan även användas i andra syften som exempelvis administration av din vård, ekonomiska transaktioner, för utveckling och kvalitetssäkring av vården samt planering, utvärdering och verksamhetsutveckling. Syftet är att ge en god och säker vård.

Personuppgiftsansvar och biträdesavtal
Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik är en privat vårdgivare och som därmed är personuppgiftsansvarig över behandlingen av dina personuppgifter. Detta oavsett om vi anlitar s.k. personuppgiftsbiträden som exempelvis underleverantörer eller IT-tjänsteleverantörer. För att vi ska kunna lämna ut personuppgifter till våra underleverantörer skrivs alltid personuppgiftsbiträdesavtal. Om personuppgiftsbiträdet upphör med behandling ska alla personuppgifter återbördas till Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik.

Tystnadsplikt och sekretess
Inom sjukvården råder tystnadsplikt och sekretess. Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik reglerar vem som ser dina personuppgifter genom behörighetssystem. Endast personal som behöver dina uppgifter för att kunna bedriva god och säker vård har tillgång till dem. Information om vem som har tagit del av information loggas i systemen och kan spåras i efterhand.  

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud på Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik är Ulrika Sydhoff. Har du frågor rörande behandling av dina personuppgifter går det bra att kontakta dataskyddsombudet, ulrika@sthlmkirorehab.se.

Dina rättigheter gällande dina personuppgifter och registerutdrag
Du som inskriven patient hos oss har rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har sparade om dig, varför vi behandlar dem, lagringstid och vilken vårdpersonal som har tillgång till dem. Våra register gallras kontinuerligt så att endast aktuella personuppgifter finns lagrade samt sådant som måste sparas i arkiveringsförpliktelse. Patientjournaler sparas enligt Patientdatalagen i minst 10 år.

Du är välkommen att lämna en muntlig eller skriftlig begäran om ett registerutdrag. Dessa skickas till din folkbokföringsadress inom en månad. I registerutdraget ser du vilka personuppgifter vi har sparade, ändamålet med behandlingen, vilka som har åtkomst till dem samt lagringstid.

Du kan även begära ut kopior på dina journaler. Enklast är att lägga ett ärende via klinikens kontaktkort på 1177.se där du väljer ”begär journalkopior”. Journalerna skickas då till din folkbokföringsadress alternativt hämtas ut i vår reception efter legitimationskontroll.

Som vårdgivare lyder vi under ett antal nationella lagar och förordningar som kompletterar EU:s dataskyddsförordning GDPR. Dessa är Patientdatalagen, bokföringslagen, arkivlagen och Socialstyrelsens författning ”Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården”. Detta gör att rätten till radering måste prövas vid varje enskild inkommen begäran till oss. Om du önskar att en journal helt eller delvis ska tas bort kontaktar du Inspektionen för vård och omsorg, IVO.