Miljöpolicy

På Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik arbetar vi tillsammans:

  • För en långsiktigt hållbar miljö som främjar människors hälsa.

  • För minimal negativ miljöpåverkan genom att hushålla med naturens resurser och sätta miljömål som bidrar till minskad miljöbelastning.

  • För att ha ett effektivt materialutnyttjande, minska användningen av energi och vatten, avfallsminimera, använda så få engångsprodukter som möjligt samt begränsa utsläppen från transporter och resor.

  • För att uppfylla gällande miljölagstiftning och andra krav som vi har avtalat om.

Vid verksamhetsförändringar, investeringar och framtidsbeslut tas hänsyn till miljön i beaktande.

Varje år miljödiplomeras verksamheten och i samband med diplomeringen ses rutiner över och mål följs upp.