Vad är arbetsterapi?

Arbetsterapeuten utgår i sitt arbete från varje människas behov. De bedömer hur personer med nedsatt förmåga, t ex på grund av skada eller sjukdom, har förutsättningar att utföra dagliga aktiviteter i förhållande till hur omgivningen ser ut. Målet med bedömningen är att personen ska klara vardagen så självständigt som möjligt. En del i detta är att anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron. Arbetsterapi kan till exempel mildra de svårigheter som kan följa med åldrandet.

Ibland är det främst hjälpmedel som behövs för att öka livskvalitén hos patienten, men i många fall behövs även träning. Ofta är det anpassning av hemmiljön som är nödvändig för att klara det enkla, men plötsligt besvärliga, detaljerna i vardagen. En arbetsterapeut arbetar med handrehabilitering, stressrelaterad problematik och gör arbetsförmågebedömningar.
 

Om arbetsterapi

Arbetsterapi bygger på grundsynen att människan är aktiv med egna resurser. Arbetsterapi ska stimulera till och möjliggöra egen aktivitet.

Människan har många olika förmågor som gör att vi kan fungera i samhället. För den som genom en olyckshändelse, sjukdom eller åldrande förlorar någon förmåga, kan få hjälp av en arbetsterapeut. En arbetsterapeut arbetar långsiktigt och tålmodigt för att personen i fråga ska kunna komma tillbaka till sina vardagliga aktiviteter.

Arbetsterapi behövs för att det ska var möjligt att komma tillbaka till en verksamhet och ett vardagsliv som liknar det personen hade före sjukdomen eller skadan. Ibland är det träning som behövs och ibland är det tekniska hjälpmedel. Arbetsterapeuten samarbetar med bland annat sjukgymnast, dietist och kiropraktor för att ge bästa möjliga rehabilitering.
 

Arbetsterapeutisk utredning

Ju tidigare en arbetsterapeutisk utredning sätts in i rehabiliteringsprocessen, desto snabbare kan personen återgå till ett aktivt liv. En arbetsterapeut har kunskap om bland annat hjälpmedel och genomgripande bostadsanpassning. Hjälpmedel kan behövas vid tillfällig funktionsnedsättning, men även vid mer bestående funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan vara orsakad av till exempel sjukdom, skada, operation eller orsakad av ålder.

En arbetsterapeut arbetar även med handrehabilitering vid t ex artros, reumatism, skador i hand, handled och armbåge.

Arbetsterapeuten har kunskap att bedöma individens arbetsförmåga. Då handlar det om att urskilja vad som är hindren och resurserna för individen i de aktiviteter patienten önskar eller har behov av att utföra.

Arbetsterapeuten utreder individens aktivitetsförmåga avseende hemliv, arbete och fritid, för att fånga individens resurser och begränsningar i aktivitetsutförandet. Tillsammans med individen anpassar arbetsterapeuten miljön och utvecklar nya strategier för aktivitetsutförandet.