Belastningsskador

Belastningsskador uppkommer oftast av långvarigt fysiskt ensidigt arbete. Det är därför viktigt att skapa variation i sina rörelser och i vardagen. För att förebygga belastningsskador rekommenderas det att byta ställning så ofta som möjligt. Ett annat tillvägagångssätt är att ta en paus på cirka 20 sekunder för avslappning eller pausövningar. På så sätt kan du förhindra en belastningsskada. En arbetsterapeut kan hjälpa sig att hitta verktyg och hjälpmedel för att förhindra belastningsskador och förbättra din ergonomi. 
 

Stressrelaterade besvär

Stress är i grunden något bra. Stress gör kroppen redo för fysisk aktivitet genom att reagera med ökad puls, förhöjt blodtryck och häftigare andning. Musklerna blir spända, immunförsvaret aktiveras som ett resultat av att stresshormonet adrenalin pumpas ut. Detta rör sig dock om kortvariga stresstoppar. I dagens samhälle riskerar vi att utsättas för en annan typ av långvarig stress. I denna är stresstopparna längre och kroppen får svårare att återgå till sitt normala tillstånd och återhämta sig.

För att minska stress är det viktigt att du tar dig tid till att varva ned och återhämta dig. Om stressen blir långvarig sliter den på kroppen, främst genom att kroppens återhämtning blir störd. Detta kan göra att vi blir sjuka. Långvarig stress kan bland annat orsaka förhöjt blodtryck, huvudvärk, sömnstörning, värk i kroppen, problem med magen och andra besvär.

Ett första tecken på stress kan vara rubbad sömn. Andra varningstecken är koncentrationssvårigheter, hjärtklappning, orostankar och ont i magen. För att minska stressproblematik och förebygga återfall behövs verktyg.  För att få hjälp med hanteringsstrategier kan en arbetsterapeut bland annat utreda hur stressen påverkar din vardag och ge förslag på hur du hittar balans mellan aktivitet och återhämtning.
 

Hjälpmedel

En arbetsterapeut kan hjälpa dig med konsultation och individuell utprovning av hjälpmedel för olika behov. Stockholms Läns Landsting tillhandahåller hjälpmedel för den dagliga livsföringen i hemmet och närmiljön samt för vård och behandling.
 

Kognitiv svikt/demens

Kognitiv svikt kan påverka vår förmåga att klara vardagsaktiviteter som är viktiga för oss. Din förmåga att minnas, planera och passa tider kan påverkas negativt vid kognitiv svikt.

En arbetsterapeut kan genom utredning och kartläggning ge det stöd som behövs i vardagen för att underlätta och möjliggöra aktiviteter. Exempel på stödåtgärder kan vara bostadsanpassning, utprovning av kognitiva hjälpmedel och att hitta strategier för att kompensera minnesnedsättning.
 

Balans- och fallprevention

Nedsatt balans kan bero på många olika saker. Ålderdom är en faktor där gångförmåga och balans kan försämras. Fallskador bland äldre är ett växande problem. Anledningar är att befolkningen blir allt äldre och fler bor kvar i hemmet längre.

Det finns enkla åtgärder som kan förebygga onödiga olyckor samt fallteknik. En arbetsterapeut kan hjälpa dig att minska fallrisken genom att bland annat se över hem- och närmiljön.

På Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik håller en arbetsterapeut och en fysioterapeut i en balansgrupp där fokus är att bibehålla och/eller förbättra balansen genom träning. Innan deltagaren börjar i gruppen görs en individuell bedömning enskilt hos antingen fysioterapeut eller arbetsterapeut.
 

Handrehabilitering

Har du skador eller besvär med hand eller underarm kan en arbetsterapeut hjälpa dig med rehabilitering. Vi tar emot patienter både med och utan remiss. Vanliga skador och diagnoser som arbetsterapeuten behandlar är smärtsymtom i hand och arm, frakturer, karpaltunnelsyndrom, handledstenosynovit, ganglion, mallet finger (droppfinger), handartros, reumatism, epikondylit m.fl. 

Har du fått en fraktur och därefter behandlas med gips konservativt eller postoperativt, hjälper arbetsterapeuten dig med avgipsning. Behandling sker löpande under och efter gipsbehandling.

Finns ett behov att tillverka ortos och/eller utprovning av prefabricerad ortos kan arbetsterapeuten hjälpa till. Lämplig mobilisering och träning sker beroende på diagnos och skada.
 

Hemrehabilitering

Hemrehabilitering vänder sig till dig som är nyligen hemkommen från sjukhus eller till dig som av andra anledningar inte har möjlighet att ta sig till kliniken. Våra hemrehabiliteringsteam består av legitimerade sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister. Hemrehabilitering görs till personer i alla åldrar. 

Rehabiliteringsinsatser i hemmet kan till exempel vara förflyttningsträning och aktivering, bedömning för bostadsanpassning och hjälpmedelsutprovning. Ditt näringsintag och energistatus undersöks av dietist.

Vårt upptagningsområde för hemrehabilitering är Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen och Södermalm.

Hemrehabilitering är kostnadsfritt för patienten.

 

Tyngdtäcken förskrivs ej

Våra arbetsterapeuter på Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik har inte möjlighet att förskriva tyngdtäcken. Kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut inom habilitering, psykiatri eller geriatrisk klinik för hjälp med förskrivning.