Mag/tarmbesvär

IBS

Stressmage, ballongmage, mjölkmage – IBS är en funktionell mag/tarm-sjukdom som är vanligare än många tror. Beräkningar visar att cirka 15-20 % av världens befolkning har Irritable bowel syndrome (IBS). Merparten av de som söker vård är kvinnor mellan 20-65 år. Bland män är mörkertalet stort delvis beroende på att andelen män som söker vård är mindre. Bland barn och unga ökar antalet som får diagnosen. De som får IBS är ofta högpresterande, aktiva personer. Det har länge varit känt att psykologiska faktorer har betydelse vid IBS och att oro och stress kan förvärra sjukdomen.

Mycket forskning pågår på området IBS, både vad gäller orsak och behandling. Tidigare har konkreta kostråd saknats inom vården vilket resulterat i att många fått generella råd som att justera fibermängden, ta bort mjölken eller i värsta fall inte fått några råd alls. Symtombilden vid IBS varierar kraftigt från person till person, men inkluderar så gott som alltid något av följande: Uppblåst mage, gaser, förstoppning, diarré, magknip och smärta. Många upplever att stress och oro förvärrar symtomen och man har därför trott att sjukdomen enbart varit psykosomatisk.
 

Kost - FODMAP

Sedan några år tillbaka finns en effektiv kostbehandling som reducerar symtomen vid IBS. Behandlingen heter FODMAP och hjälper enligt vetenskapliga studier cirka 75 % av personer med IBS. Våra dietister har lång erfarenhet av att lära ut FODMAP samt ge andra råd för dig med IBS. Kliniken erbjuder även en IBS-skola ledd av legitimerad dietist där du som patient vid fyra tillfällen får information och kostråd om IBS i grupp.
 

Inflammatorisk tarmsjukdom

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD = Inflammatory Bowel Diseases) är ett samlingsnamn för sjukdomarna Ulcerös kolit och Morbus Chron.
 

Ulcerös kolit

Ulcerös kolit är en inflammation i tjock- eller ändtarmen, som gör att tarmens funktion försämras. Spridningen av inflammationen är individuell men många får utbredning i både tjocktarm och ändtarm.

Sjukdomen är kronisk vilket innebär att inflammationen och symtomen har tendens att återkomma i så kallade skov. Det finns inget botemedel mot Ulcerös kolit men det finns lindrande medicinska behandlingar. I vissa fall kan även kirurgi krävas.

Vanliga symtom vid Ulcerös kolit är:

 • Blod i avföringen
 • Diarré
 • Magsmärta som lindras efter tarmtömning
 • Tryck i ändtarm som ger känsla av att behöva gå på toaletten

Det en kan påverka själv för att lindra symtomen är genom att stressa mindre, sova mer samt se över kosten. Kosten vid Ulcerös Kolit är individanpassad där du med hjälp av dietist utreder vad du kan reagera på och hur du kan äta annorlunda för att minska dina symtom.  Dietist kan också hjälpa dig att se över om du behöver inta extra tillskott av energi, vitaminer och mineraler.
 

Morbus Crohn

Crohn sjukdom är en inflammation i magtarmkanalen, oftast i nedre delen av tunntarmen och i övre delen av tjocktarmen. Sjukdomen är kronisk och går i perioder, i så kallade skov. Symtomen kan variera från person till person och beror mycket på vilken och hur stor del av tarmen som är inflammerad.

Vanliga symtom vid Morbus Crohn är:

 • Ont i magen/magknip efter måltid
 • Diarré
 • Viktnedgång
 • Blod i avföringen
 • Trötthet
 • Bölder/fistlar kring ändtarmsöppningen

Det finns inga botemedel mot Crohn men det finns lindrande behandling. Behandlingen består av olika typer av läkemedel och ibland krävs även operation. Vad du äter kan ofta påverka dina symptom och viss mat kan vara bra att undvika. Vilken mat som ska undvikas är olika från person till person. Dietisten utreder vad du kan reagera på och hur du kan äta annorlunda för att minska dina symptom. En dietist kan också hjälpa dig att se över om du behöver inta extra tillskott av energi, vitaminer och mineraler.
 

Övervikt/Fetma

Övervikt/fetma är en vanlig sjukdom som kan uppstå när man äter mer än man förbränner. Orsaken till övervikt och fetma kan till exempel vara livsstil, miljö och ärftlighet.  Fetma belastar och anstränger kroppen vilket ökar risken för att få andra sjukdomar som till exempel högt blodtryck, diabetes typ 2 och belastningsskador i lederna.

Ett sätt att ta reda på om man har en övervikt eller fetma är att räkna ut sitt BMI (Body Mass Index). Det är ett mått som bygger på förhållandet mellan kroppslängd och vikten. Har du ett BMI som ligger mellan 25-29,9 räknas det som övervikt och har du ett BMI som överstiger 30 är det fetma.

Att gå ner i vikt handlar mycket om livsstilsförändringar och att arbeta med vanor och beteende. Några exempel är att äta regelbundet och varierat samt att motionera. En dietist kan hjälpa dig i din viktnedgång så att du får verktyg att använda för att minska i vikt. Fokus ligger på att etablera och bibehålla goda matvanor med en näringsriktig och välbalanserad kost. Hos oss finns även fysioterapeuter som kan hjälpa dig att komma igång och finna motivation till fysisk aktivitet.
 

Diabetes

Diabetes finns i två former, typ 1 och typ 2.  Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar bryter ner kroppens förmåga att bilda insulin. Diabetes typ 2 kan vara ärftligt men är även starkt kopplat till levnadsvanor där många år av ohälsosam kost (läsk, snabbmat, godis osv) skadar bukspottkörteln och därmed minskar kroppens förmåga att producera insulin. Diabetes typ 2 kan även komma i hög ålder som en naturlig följd av åldrandet eller som konsekvens av svår sjukdom eller operation. 

Patienter med diabetes typ 2 har ofta andra diagnoser så som fetma eller högt kolesterol. Patientgruppen lider även ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Insulin spelar en stor roll i ämnesomsättningen då det hjälper kroppen att reglera blodsockret. Kost vid diabetes handlar därför om ökad blodsockerkontroll, att äta på ett regelbundet sätt som ger ett mer stabilt blodsocker och minska risk för framtida komplikationer.

Dietistens roll i behandlingen är att utforska patientens matvanor och sedan hjälpa dem att göra förändringar som ger en jämnare blodsockerkurva. I bästa fall gör detta att patienten kan skjuta upp eller minska behovet av medicinering.
 

Höga blodfetter

Det finns framför allt två sorters fett i blodet – kolesterol och triglycerider. Triglyceriderna används som energi i kroppen, och kolesterolet behövs för att bygga celler och bilda hormoner. Blir blodfetterna för höga kan det börja lagras fett inne i blodkärlen. Det kan leda till olika hjärt-kärlsjukdomar. Mängden av blodfetter påverkas av ärftliga anlag, men vad du äter och hur mycket du rör på dig har också betydelse.

Om du har vissa sjukdomar eller andra riskfaktorer är det viktigt att få dina blodfettvärden kontrollerade och att försöka sänka dem om de är höga. Det är lämpligt att kontrollera halterna av blodfetter om du har: hjärt-kärlsjukdom, diabetes, njursjukdom eller andra riskfaktorer som till exempel rökning, högt blodtryck och övervikt. 

För att förbättra blodfetterna hjälper det ofta med en livsstilsförändring som innefattar motion, hälsosammare mat och att sluta röka. Ibland krävs det även en behandling som kombinerar livsstilsförändring med läkemedel. Dietisten kan hjälpa till med en kostbehandlingsplan och eventuell viktnedgång om detta behövs.
 

Undervikt

Många saker påverkar hur mycket du väger, till exempel ålder, kön, längd och hur mycket du tränar och äter. Undernäring är ett tillstånd som utvecklas när förbrukningen av energi och/eller andra näringsämnen är större än intaget under en tillräckligt lång period och kroppens förråd minskar.

Undernäring eller risk för undernäring är vanligt bland äldre, speciellt äldre med sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Undernäring är lättare att förebygga än att behandla. Därför är det viktigt att tidigt identifiera de patienter som är i riskzonen och snabbt vidta åtgärder.

Undernäring kan bero på flera saker t.ex. bakomliggande sjukdom, mag-tarmbesvär, medicinering och kan bland annat leda till nedsatt välbefinnande, muskelsvaghet, minskad funktionsförmåga, ökad risk för fall och ökad risk för infektioner.

Om någon av följande frågor besvaras jakande bör du träffa dietist:

 • Har du gått ner ofrivilligt i vikt (oavsett tidsförlopp och omfattning)?
 • Har du någon ätsvårighet t.ex. aptitlöshet, svälj- och tuggproblem, orkeslöshet och/eller motoriska störningar?
 • Är du under 70 år och har ett BMI under 20 eller BMI under 22 om du är över 70 år?

En dietist arbetar både förebyggande, för att undvika undernäring, och behandlar undernäring. Nutritionsbehandlingen syftar till att tillföra energi och näring för att tillgodose patientens energi och näringsbehov på optimalt sätt. Får patienten inte sitt energi- och näringsintag tillgodosett av enbart mat och dryck kan kosttillägg förskrivas av dietist.
 

Ätstörningar

Det finns många som tänker mycket på mat och på sin kropp. Det är vanligt att vilja ha kontroll över vad man äter och en rädsla för att gå upp i vikt. Om tankarna på mat och vikt tar upp så mycket uppmärksamhet att det bli svårt att klara av ditt vanliga liv - studier, arbete och andra aktiviteter, så kan det vara ett tecken på en ätstörning.

Det behöver inte synas att man har en ätstörning. Även om kroppen inte får näring på ett bra sätt, behöver kroppen varken vara smal eller tjock. Ibland kan det dock synas, till exempel att man tappar mycket i vikt på kort tid.

Om du känner igen dig i flera av nedanstående punkter är det en god idé att kontakta en dietist:

 • Du bantar och är mer upptagen av dina matvanor och din vikt
 • Du skjuter upp måltider och äter oregelbundet
 • Du tränar överdrivet mycket
 • Du känner dig nedstämd och/eller har ångest
 • Du gör dig av med det du har ätit genom att t.ex. kräkas

Dietister inom primärvården kan upptäcka, diagnostisera, ge stöd och eventuellt lågintensiv behandling med fokus på att normalisera ätandet. Ibland krävs annan typ och vård och då remitterar dietisten dig vidare till mer specialiserad ätstörningsvård.
 

Födoämnesallergier/överkänslighet

Födoämnesallergier beror på att kroppens immunförsvar reagerar mot vissa ämnen (allergener) som finns i vissa livsmedel. Symtom kan variera allt från röda prickar, utslag/rodnad, klåda, ont i magen till svåra andningsbesvär. Födoämnesallergi går inte att bota. Har man en födoämnesallergi mot t.ex. mjölkprotein är grunden i nutritionsbehandlingen att utesluta det man inte tål.

Människor kan även vara överkänsliga mot viss typ av mat men det är inte samma sak som en födoämnesallergi. Överkänslighet kan visserligen ge liknande symtom men immunförsvaret är inte involverat som vid en allergi. Ett exempel på överkänslighet är laktosintolerans, som innebär att tarmens enzymer inte kan bryta ner mjölksocker vilket kan ge magbesvär.

Har du en födoämnesallergi och/eller födoämnesöverkänslighet kan du få hjälp av en dietist att hitta alternativ som du kan äta, vilka ersättningsprodukter som finns på marknaden och hur du kan bibehålla en bra och näringsrik kost. Dietisten kan hjälpa dig att tolka ingrediensförteckningar, märkningar och ge praktiska tips kring matlagning.

Dietisten kan hjälpa dig som har allergi och/eller överkänslighet mot t.ex.

 • Nötter
 • Soja
 • Mjölkprotein
 • Ägg
 • Fisk och skaldjur
 • Gluten
 • Laktos
   

Stressrelaterade besvär

Magproblem kan orsakas av stress. Stress för ofta med sig oregelbundna matvanor vilket gör att magtarmkanalen reagerar negativt. Symtom såsom halsbränna, uppkördhet, gaser, knip, diarré och förstoppning kan uppstå. Förutom att försöka hantera de bakomliggande orsakerna till stressen, finns det vissa saker du själv kan göra för att förbättra situationen. För att komma tillrätta med sjukdomar som är kopplade till livsstil behöver man ofta förändra sina kost- och levnadsvanor. Detta är inte alltid lätt att genomföra och tar tid. Dietisten kan hjälpa dig med råd och stöttning i detta.

 

Kost vid graviditet

Under en graviditet börjar många fundera över sina matvanor. För att barnet i din mage ska växa och utvecklas behöver du mer näring än vanligt. Det bästa sättet att få i sig de vitaminer och mineraler du behöver är via kosten. Samtidigt är problem med magen som till exempel illamående, sura uppstötningar och förstoppning vanliga. Det kan vara svårt att veta vad du bör äta och inte äta. Du är välkommen att kontakta någon av våra dietister om du önskar mer detaljerad information om mat och kostrådgivning under din graviditet.