Vad gör en dietist?

En legitimerad dietist arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med målet att du ska få i sig rätt mängd näring och ha en god livskvalitet efter dina förutsättningar.

Dietisten hjälper människor som på grund av sjukdom eller andra besvär behöver förändra sin kosthållning, till exempel vid övervikt/fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, IBS, mag-tarmbesvär, allergier, överkänslighet och undernäring.

Dietisten arbetar med att utreda, behandla och följa upp nutritionsrelaterade problem. Dietisten undersöker ditt näringsintag och ser över din energistatus för att ge kostråd.
 

Kostbehandling

Behandling av kostrelaterad problematik syftar till att ge dig hälsosamma matvanor och ökad kunskap om kost, näring och hälsa. Vi arbetar med kostbehandling vid olika sjukdomar och besvär, exempelvis:

 • Övervikt/Fetma

 • Undervikt

 • Diabetes mellitus

 • Högt blodtryck

 • Höga blodfetter

 • KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom)

 • IBS och andra magtarmbesvär

 • Inflammatorisk tarmsjukdom

 • Födoämnesallergier och överkänslighet

 • Kost vid graviditet

 • Ätstörningar

Våra dietister har lång erfarenhet av kostbehandling vid olika sjukdomar och diagnoser. Kostråden baseras på den senaste vetenskapen och anpassas till varje enskild patients egna förutsättningar. Vi erbjuder både individuell behandling, gruppbehandling samt hembesök ifall du inte klarar av att ta dig till mottagningen. För att delta i grupp måste du först ha träffat en dietist individuellt eller vara remitterad från läka