Vad gör en sjukgymnast/fysioterapeut?

Sjukgymnaster, numera kallat fysioterapeuter, har kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån din förmåga. Varje människas individuella förutsättning står i centrum när sjukgymnasten gör sin bedömning.

En av sjukgymnastens viktigaste uppgifter är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Fysioterapeuten har god kunskap för att hjälpa människor stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav. På Stockholms Kiropraktor & Rehabklinik har vi en helhetssyn på människan oavsett diagnos och samverkar med andra terapeuter för att ge en så bra rehabilitering som möjligt.

Sjukgymnasten/ fysioterapeuten sätter upp mål tillsammans med patienten utifrån behov och bedömning. Fysioterapeuten arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk aktivitet. Våra sjukgymnaster undersöker och bedömer din rörelseförmåga och styrka i muskulatur och leder samt testar övriga funktioner, exempelvis balans eller gångförmåga.
 

Om sjukgymnastik/fysioterapi

Sjukgymnastik är rörelsebehandling och fysisk behandling med syfte att förebygga eller lindra nedsatt aktivitetsförmåga. Sjukgymnastik har även som syfte att underhålla eller få tillbaka, rehabilitera, och möjliggöra bästa rörelseförmåga. Sjukgymnastik ges ofta i förebyggande syfte för att undvika olika besvär och för att bevara så goda funktioner som möjligt utifrån patientens egen förmåga.

Sjukgymnastik vänder sig till människor oavsett ålder och/eller funktionshinder. Sjukgymnastik är även bra för dig som är gravid då träning kan lindra smärta under graviditeten och träna upp muskulatur efter förlossning.

Sjukgymnastik kan även förebygga ryggbesvär, benskörhet, hjärtsjukdomar, stress och övervikt. Många får även hjälp av sjukgymnast när de har belastningsskador så som musarm, eller efter operation och benbrott.
 

Behandling och träning

Behandlingsmetoder

Sjukgymnasten arbetar efter olika metoder beroende på vilka besvär du har:

  • Töjning/ Stretchning: Töjning av muskler, stretchning, är en metod för att mjuka upp muskler som är stela.
  • Manipulation: Med en kombination av metoder kan sjukgymnasten manipulera leder med händerna, det vill säga försiktigt töja ut leden ytterligare.
  • Mobilisering: Sjukgymnasten använder ofta metoderna ovan tillsammans med så kallad mobilisering. Det innebär att sjukgymnasten töjer leden så långt det går, till ytterlägen, för att minska stelhet och öka rörligheten.
  • Akupunktur: Att applicera nålar i specifika punkter på kroppen kan ge många patienter smärtlindring. 
     

Behandlingsreaktioner

Behandlingen kan ibland vara förenad med övergående smärta då sjukgymnasten tänjer och mjukar upp vissa leder och muskler. Då kan du efteråt känna dig lite mörbultad, men smärtan bör gå över inom något dygn. Sjukgymnasten talar i förväg om att man kan få lite ont, liknande träningsvärk, efter vissa behandlingar.

Det är mycket ovanligt med komplikationer vid behandling som ges av legitimerad sjukgymnast. Det finns dock sjukdomar och skador vid vilka det inte är lämpligt med sjukgymnastik. Vid den första konsultationen med sjukgymnast görs en bedömning om lämplighet att påbörja behandling. 
 

Träning

Sjukgymnastik går i huvudsak ut på att träna kroppen och upprätthålla olika funktioner. Sjukgymnasten lägger upp ett individuellt träningsprogram med övningar som passar just dig i den rehabiliteringsfas du är. Träningen anpassas för personer med funktionshinder till följd av till exempel långvariga sjukdomar, skador och/eller hög ålder med målet att kunna leva ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet. Hos oss finns träningslokal och ett gym där du tränar tillsammans med din sjukgymnast. Målet är att du ska träna din kropp på rätt sätt för att återfå rörelseförmågan, samt att bli starkare i den stabiliserande muskulaturen.