Vad är hemrehabilitering?

Hemrehabilitering vänder sig till dig som är nyligen hemkommen från sjukhus eller till dig som inte har möjlighet att ta dig till primärvårdsmottagningen. Vi hjälper dig som har svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter. Hemrehabilitering vänder sig till personer i alla åldrar.

Rehabiliteringsinsatser i hemmet kan till exempel vara förflyttningsträning och aktivering, bedömning för bostadsanpassning eller hjälpmedelsutprovning. Detta hjälper en fysioterapeut eller en arbetsterapeut dig med. Ditt näringsintag och energistatus undersöks av dietist.

Våra hemrehabiliteringsteam består av legitimerade fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister.

Vårt upptagningsområde för hemrehabilitering är Stockholm: Norrmalm, Östermalm, Södermalm och Kungsholmen.

Hemrehabilitering är kostnadsfri för patienten.