Smärtskola

Smärtskolan vänder sig till dig med långvarig smärta eller fibromyalgi. Ingen specifik diagnos behövs för deltagande. Syftet med smärtskolan är att förmedla kunskap och erfarenhet inom området smärta, vardagsbalans och fysisk aktivitet. Förhoppningen är att smärtskolan ska leda till en långvarigt förbättrad livskvalité för deltagarna.

Smärtskolan leds av leg fysioterapeut Pontus Fabricius och leg fysioterapeut Joakim Arnmark. Först bokas ett individuellt besök där en bedömning görs av aktuella besvär görs.

En ny omgång av smärtskolan startar torsdag 7 november kl. 16:00.

För intresseanmälan, kontakta:

Leg fysioterapeut Pontus Fabricius
pontus@sthlmkirorehab.se

Leg fysioterapeut Joakim Arnmark
joakim@sthlmkirorehab.se
 

Observera att för att kunna delta i gruppverksamhet så ska du först ha träffat en av våra vårdgivare på kliniken för ett individuellt besök där en medicinsk bedömning görs.