Smärtskola

Smärtskolan vänder sig till dig med långvarig smärta eller fibromyalgi. Ingen specifik diagnos behövs för deltagande. Syftet med undervisningsprogrammet är att förmedla kunskaper och erfarenheter inom området smärta, vardagsbalans och fysisk aktivitet. Förhoppningen är att smärtskolan ska leda till en långvarigt förbättrad livskvalité för deltagarna.

Smärtskolan leds av leg arbetsterapeut Marielle Skär och leg fysioterapeut Elin Börjesson. Först bokas ett individuellt besök där en bedömning görs av aktuella besvär görs. Smärtskolan inleds sedan med fyra teoritillfällen följt av åtta träningstillfällen. Träningen består av medicinsk yoga, matträning och lättare träning i gym. Smärtskolan hålls måndagar och torsdagar mellan kl. 13:00-14:00.

En ny omgång av smärtskolan kommer att starta  när tillräckligt många deltagare är anmälda

För intresseanmälan, kontakta:

Leg arbetsterapeut Marielle Skär
marielle@sthlmkirorehab.se

Leg fysioterapeut Elin Börjesson
elin@sthlmkirorehab.se
 

Observera att för att kunna delta i gruppverksamhet så ska du först ha träffat en av våra vårdgivare på kliniken för ett individuellt besök där en medicinsk bedömning görs.