katarina_höglund.jpg

Katarina Höglund

Leg Arbetsterapeut
katarina@sthlmkirorehab.se
Utbildad och legitimerad arbetsterapeut, Karolinska Institutet. Vidareutbildad i Motiverande Samtal samt Mindfulnessinstruktör. Arbetar främst med patienter som har svårighet att hitta struktur i vardagen på grund av utmattning, sömnsvårigheter, stressproblematik, mild/måttlig depression eller annan psykisk ohälsa. Arbetar även med hembesök, arbetsförmågebedömningar och förskriver hjälpmedel.

Föräldraledig

marielle_skär.jpg

Marielle Skär

Leg Arbetsterapeut
marielle@sthlmkirorehab.se
Utbildad och legitimerad arbetsterapeut, Karolinska Institutet. Specialiserad inom handrehabilitering. Har kunskap i tillverkning och anpassning av ortoser/skenor för hand och arm. Arbetar även med hembesök, arbetsförmågebedömningar och förskrivning av hjälpmedel. Är själv intresserad av idrott och hälsa.Föräldraledig

cecilia_larsson.jpg

Cecilia Larsson

Leg Arbetsterapeut
cecilia.l@sthlmkirorehab.se
Utbildad och legitimerad arbetsterapeut, Karolinska Institutet. Arbetar främst med hembesök, anpassningar av bostäder och förskrivning av hjälpmedel. Leder en grupp på kliniken riktad till personer med balanssvårigheter. Arbetar ej med handrehabilitering.